Nógrád Megyei Szakképzési Centrum

SZC logo
 • Intézményeink
 • Hírek
 • Galéria
 • Közérdekű adatok
Széchenyi 2020

Karrier


Összes karrierlehetőség

Oktató (Közgazdász tanár) munkakör

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Közgazdasági, logisztikai (Raktári tárolás és anyagmozgatás, Beszerzési logisztika, Készletezési logisztika, Termelési logisztika, Elosztási logisztika, Raktári mutatószámok, stb.) tantárgyak oktatása, illetve egyéb pedagógiai feladatok ellátása munkaköri leírás alapján, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet előírásai szerint.

Állást hirdető szakképző intézmény

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony  

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (40 óra/hét) 

A munkavégzés helye: Nógrád Megyei SZC Táncsics Mihály Technikum bátonyterenyei Telephelye 

3078 Bátonyterenye, Váci Mihály út 5.  

és a Szakképzési Centrum mindenkori hatályos alapító okirata szerinti összes telephelye 

A meghirdetett állás

Centrum 

álláspályázatot hirdet a 

Nógrád Megyei SZC  

Táncsics Mihály Technikum 

Oktató (Közgazdász tanár) 

munkakör betöltésére. 

 

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony  

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (40 óra/hét) 

A munkavégzés helye: Nógrád Megyei SZC Táncsics Mihály Technikum bátonyterenyei Telephelye 

3078 Bátonyterenye, Váci Mihály út 5.  

és a Szakképzési Centrum mindenkori hatályos alapító okirata szerinti összes telephelye 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

Közgazdasági, logisztikai (Raktári tárolás és anyagmozgatás, Beszerzési logisztika, Készletezési logisztika, Termelési logisztika, Elosztási logisztika, Raktári mutatószámok, stb.) tantárgyak oktatása, illetve egyéb pedagógiai feladatok ellátása munkaköri leírás alapján, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a 12/2020. (II. 7.) Korm.  rendelet előírásai szerint. 

 

Munkabér: 

A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkavállalókra vonatkozó rendelkezésein alapul. 

Pályázati feltételek: 

 • A pályázó a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 47. §-a, valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 
 1. § (1), (2) és (3) bekezdésének megfelelően:
 1. A közismereti oktatásban oktatott tantárgy oktatójának 
 1. technikumban egyetemi szintű vagy mesterfokozatú, 
 1. szakképző iskolában legalább főiskolai szintű, 

a közismereti tantárgynak megfelelő szakos tanári végzettséggel kell rendelkeznie. 

 1. Az ágazati alapoktatásban és - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a szakirányú oktatásban oktatott tantárgy oktatójának 
 1. technikumban szakmai tanárképzésben szerzett mesterfokozattal vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképzettséggel, 
 1. szakképző iskolában az ágazatnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel kell rendelkeznie. 
 1. A gyakorlati ismereteket oktató személynek legalább érettségi végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel kell rendelkeznie. 
 • Büntetlen előélet 
 • Cselekvőképesség 

 

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 

 • Fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével), 
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okiratok másolata, 
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel való közléshez), 
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

 

A munkakör legkorábban 2023.08.23. napjától tölthető be. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.08.10.  

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további tájékoztatást a Nógrád Megyei SZC Táncsics Mihály Technikum igazgatója, Juhászné Janik Beatrix nyújt. Telefonszám: +36701977413 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 

 • Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Megyei SZC Táncsics Mihály Technikum, címére történő beküldésével (3100 Salgótarján, Május 1. út 58.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Oktató (Közgazdász tanár) 
 • Elektronikus úton a janik.beatrix@tancsics-nmszc.hu e-mail címen keresztül. 

 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

 

Dokumentumelemzés, személyes interjú. A Pályáztató a pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát fenntartja. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.08.17. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

 • Nógrád Megyei Szakképzési Centrum honlapja 
 • Nógrád Megyei SZC Táncsics Mihály Technikum honlapja 

 

 

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. 

Várjuk jelentkezését!

Jelentkezés az állásra

Megosztás • KIM
 • IKK
 • Szakképzési hét
 • Egységes közadatkereső rendszer
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Nógrád Megyei Szakképzési Centrum

   3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.

  • Telefon: +3632310231

   E-mail: centrum@nmszc.hu

   OM azonosító: 203048

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001294/2015 | E/2020/000161


  2023Nógrád Megyei Szakképzési Centrum