Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum

SZC logo
 • Intézményeink
 • Hírek
 • Galéria
 • Közérdekű adatok
Széchenyi 2020

Karrier


Összes karrierlehetőség

Oktató (Festő, mázoló, tapétázó) munkakör betöltésére.

Festő, mázoló, tapétázó szakmai tantárgyak/gyakorlat oktatása, illetve egyéb pedagógiai feladatok ellátása munkaköri leírás alapján, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet előírásai szerint.

Állást hirdető szakképző intézmény

Iskola Neve Nógrád Vármegyei SZC Borbély Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Iskola címe 3104 Salgótarján, Csokonai út 29.
Honlap www.borbely-nmszc.hu
E-mail cím fekete.zsoltne@borbely-nmszc.hu

A meghirdetett állás

Nógrád Vármegyei SZC Borbély Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

 

Oktató (Festő, mázoló, tapétázó)

munkakör betöltésére.

 

A munkaviszony időtartama:      határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege:                 teljes munkaidő (40 óra/hét)

A munkavégzés helye:                 Nógrád Vármegyei SZC Borbély Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

3104 Salgótarján, Csokonai út 29.

és a Szakképzési Centrum mindenkori hatályos alapító okirata szerinti összes telephelye

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Festő, mázoló, tapétázó szakmai tantárgyak/gyakorlat oktatása, illetve egyéb pedagógiai feladatok ellátása munkaköri leírás alapján, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a 12/2020. (II. 7.) Korm.  rendelet előírásai szerint.

 

Munkabér:

A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkavállalókra vonatkozó rendelkezésein alapul.

Pályázati feltételek:

 • A pályázó a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 47. §-a, valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 134. § (1), (2) és (3) bekezdésének megfelelően:
 • A közismereti oktatásban oktatott tantárgy oktatójának
 1. technikumban egyetemi szintű vagy mesterfokozatú,
 2. szakképző iskolában legalább főiskolai szintű, a közismereti tantárgynak megfelelő szakos tanári végzettséggel kell rendelkeznie.
 • Az ágazati alapoktatásban és - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a szakirányú oktatásban oktatott tantárgy oktatójának
 1. technikumban szakmai tanárképzésben szerzett mesterfokozattal vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképzettséggel,
 2. szakképző iskolában az ágazatnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel kell
 • A gyakorlati ismereteket oktató személynek legalább érettségi végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel kell
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • Fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okiratok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel való közléshez),
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör legkorábban 2023.09.14. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.09.10.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Nógrád Vármegyei SZC Borbély Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója, Fekete Zsoltné nyújt. Telefonszám: +36701977436

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

 • Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Vármegyei SZC Borbély Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium címére történő beküldésével (3104 Salgótarján, Csokonai út 29.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Oktató (Festő, mázoló, tapétázó)
 • Elektronikus úton a fekete.zsoltne@borbely-nmszc.hu e-mail címen keresztül.

 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

Dokumentumelemzés, személyes interjú. A Pályáztató a pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.09.11.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum honlapja
 • Nógrád Vármegyei SZC Borbély Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium honlapja

 

 

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

 

Várjuk jelentkezését!

Jelentkezés az állásra

Megosztás • KIM
 • IKK
 • Szakképzési hét
 • Egységes közadatkereső rendszer
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum

   3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.

  • Telefon: +3632310231

   E-mail: viktor800103@gmail.com

   OM azonosító: 203048

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001294/2015 | E/2020/000161


  2023Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum