Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum

SZC logo
 • Intézményeink
 • Hírek
 • Galéria
 • Közérdekű adatok
Széchenyi 2020

Hírek


2023. júl. 5.


BV

 • NMSZC

Büfé helyiség bérbe vétele

A Nógrád Megyei Szakképzési Centrum pályázatot hirdet büfé helyiség bérbe vételére az alábbiakban részletezettek szerint:

Pályázati felhívás

A Nógrád Megyei Szakképzési Centrum pályázatot hirdet büfé helyiségek bérbe vételére az alábbiakban részletezettek szerint:

 • Nógrád Megyei SZC Szondi György Technikum és Szakképzó Iskola 2660 Balassagyarmat, Régimalom út 2.
 • Nógrád Megyei SZC Stromfeld Aurél Technikum 3 100 Salgótarján, Rákóczi út 60.
 • Nógrád Megyei SZC Táncsics Mihály Technikum 3100 Salgótarján, Május 1. út 58.
 • Nógrád Megyei SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképzó Iskola 3 100 Salgótarján, Zemlinszky Rezsó út 4.
 • Nógrád Megyei SZC Szent-Györgyi Albert Technikum 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 50.
 • Nógrád Megyei SZC Mikszáth Kálmán Technikum és Szakképzó Iskola 2660 Balassagyarmat, Hétvezér út 26.

Bérbe vehetők: szerződés megkötését követően

 1. A pályázat tárgya:

Nógrád Megyei Szakképzési Centrum fent nevezett tagintézményeiben az Országos Élelmiszer biztonsági irányítási rendszer szerinti tanúsításoknak megfeleló büfé kialakítása és a büfé helyiségének bérbeadása. A pályázat kiíró szándéka, hogy az iskolai büfé a 20/2012. EMMI rendelet 129. és 130. előírásaival összhangban egészséges termékeket kínáljon.

A Nógrád Megyei Szakképzési Centrum. az I. pontban meghatározott pályázati cél megvalósítása érdekében nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a tagintézmények fent megnevezett és cím alatt található büfé helyiségeinek bérbe adására.

A nyertes pályázónak kell a tagintézményekben található büfé helyiséget az élelmiszer forgalmazásra és tárolásra vonatkozó jogszabályi és szakhatósági előírások alapján kialakítania, illetve üzemeltetnie. Abban az esetben, ha a nyertes pályázó által kialakított büfé működéséhez a szakhatóságok utólag mégsem járulnak hozzá, illetve a működési engedélyt nem tudja a vállalkozó megszerezni, a büfé kialakításával felmerült költségeit saját maga viseli. E tárgyban polgári jogi igénnyel nem léphet fel a pályázat kiírójával szemben. A nyertes pályázó köteles figyelembe venni a tagintézmény-vezetó észrevételeit a büfé termékválasztékának kialakításánál.

A pályázóknak a következő szempontok szerint kell pályázataikat összeállítaniuk:

 • a pályázó szakmai múltja tervezett étel és itallap bemutatása (terméklista árajánlattal)
 • a pályázó által fizetendó nettó havi bérleti díjra tett megajánlás referenciák

A pályázó kínálati listájának a következő egészséges ételeket és italokat is tartalmazniuk kell:

 rostos gyümölcs-zöldséglevek, ásványvíz  különbözó töltelékkel készült teljes kiórlésú pékáruk  gyümölcsök, kompót/befótt, friss gyümölcs, tejdesszertek  sovány hússal, illetve húskészítménnyel készült szendvics, sok zöldséggel  puffasztott gabonaszelet, natúr olajos magvak

A pályázatok elbírálásainak értékelési szempontjai és súlyarányuk:

 • 40 pont: megajánlott bérleti díj (csökkenő rangsor szerint 5 ponttal csökken)
 • 20 pont: tagintézményi (jogelőd is) referencia
 • 20 pont: iskola (tagintézmény) támogatása
 • 10 pont: egyéb intézményi referencia
 • 5 pont: 1-3 év büfé, vagy vendéglátóipari igazolható szolgáltatási múlt
 • 5 pont: 3 év feletti büfé, vagy vendéglátóipari igazolható szolgáltatási múlt

Az azonos pontszámot elért pályázók rangsorát az ajánlott bérleti díj nagysága dönti el.

A pályázatkiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot/pályázatokat eredménytelenné nyilváníthatja, amennyiben a beérkezett pályázat/pályázatok szakmai tartalma nem felel meg a tulajdonos által kialakított feltételrendszernek, valamint a nyertes pályázó pontszáma az 50 pontot nem éri el.

A pályázatkiíró a pályázat eredményessége esetén a nyertessel 2026. június 15-i lejárati idóig köt szerződést a büfé üzemeltetésére.

A nyertes pályázónak havi bérleti díjat és közüzemi költséget kell fizetni a büfé helyiségének használatáért. Az elektromos áramot, a vízhasználati-és csatornadíjat alméró órák alapján, a fútési díjat a mindenkori légköbméter alapján. (Ha tagintézmény büfé helyiségében nincs alméró óra felszerelve, a rezsiköltség kalkuláció alapján történik).

A havi bérleti díjat és a közüzemi költséget a Nógrád Megyei Szakképzési Centrum számlaszámára kell befizetnie minden megkezdett hónap 05. napjáig. A pályázónak a bérleti díjat úgy kell meghatároznia, hogy az nem tartalmazza a büfé teljes közüzemi költségét. (Alap bérleti díj + rezsi díj)

Nyitva tartási idó tanítási napokon a tanév szorgalmi időszakában 7 órától 15 óráig. Ezen idó alatt folyamatosan nyitva kell tartani. Bérleti díj fizetésének kötelezettsége csak szeptember 1 -tól június 15-ig tartó időszakban (9,5 hónap) áll fenn.

A bérleti szerződés nem vonatkozik az iskolai rendezvényekre.

A pályázaton való részvétel ingyenes.

A pályázatot két eredeti példányban cégszerűen aláírva és lebélyegezve, zárt borítékban kell benyújtani.

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent: több tagintézmény büfé helyiségére benyújtott pályázat.

Az üzemeltetési tevékenységéhez az engedélyek, okiratok fénymásolatának csatolása szükséges.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. július 31. 10.00 óra

A pályázatra kérjük ráírni: „BÜFÉ PÁLYÁZAT”

A pályázat benyújtása:

Személyesen:

Nógrád Megyei Szakképzési Centrum titkárság 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.

Postai úton:

Nógrád Megyei Szakképzési Centrum 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.

Postai úton benyújtott pályázat esetén a benyújtási határidő a postára adás időpontjára vonatkozik.

A büféhelyiség megtekintésére a tagintézmény képviselője előzetes egyeztetés után lehetőséget biztosít, akitől további információ is kérhetó a helyszínen.

A pályázattal kapcsolatban információt adó személy: Laczkó Zoltán működtetési ügyintézó

Elérhetőség:

32/310-231

E-mail:

centrum@nmszc.hu

 1. A részvétel feltételei:
 2. A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
 • A pályázó nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát vagy egyéni vállalkozói igazolvány számát, elérhetőségét;
 • A havi bérleti díj mértékére vonatkozó ajánlatát;
 • Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat benyújtásától 30 napra a pályázó ún. ajánlati kötöttséget vállal;
 • Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó tudomásul veszi, hogy a bérleményt a tulajdonos hozzájárulása nélkül 3. személynek bérletbe nem adhatja, a bérleti jogot át nem ruházhatja, bérleti társ sem vonható be a jogviszonyba;
 • Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a bérleményt csak iskolai büfé céljára kívánja használni;
 • A HACCP kibóvített rendszerének való megfelelés;
 • A bérleti díjon felül vállalt egyéb kötelezettségek (büfé kialakítása, felszerelése); Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázónak nincs köztartozása A pályázó kiemelten fontos kötelezettsége a tevékenységéhez szükséges hatósági, szakhatósági és működési engedélyek beszerzése saját költségén.
 • Érvényességi feltételek:

Érvénytelen a pályázat, ha:

' nem a pályázati felhívásban meghatározott feltételek szerint nyújtották be,

 • ha nem tartalmazza az I. 4. pontban meghatározott adatokat, ha hiányos, ha a 6. pont szerinti értékelés során az 50 pontot nem érte el.
 1. Kizárási okok
 2. Kizárásra kerül az a pályázó, aki a pályázat elbírálását megelózó egy évben az NMSZC tagintézményeiben üzemeltetési szerződéssel rendelkezett és a bérleti, vagy/és a közüzemi díjak fizetésében 2 hónap, vagy attól több fizetési elmaradása volt.
 3. Kizárásra kerül az a pályázó, akiről az ellenőrzés során kiderül, hogy hamis nyilatkozatot tett.

A hiányosan benyújtott pályázat hiánypótlására nincs mód!

Eredményhirdetés: 2023. augusztus 4.

Megosztás

KAPCSOLÓDÓ HÍREK


Büfé helyiség bérbe vétel

Büfé helyiség bérbe vétel

A Nógrád Megyei Szakképzési Centrum pályázatot hirdet büfé helyiség bérbe vételére az alábbiakban részletezettek szerint:

2022. nov. 9.


BV

Zárórendezvény Balassagyarmaton és Salgótarjában.

Zárórendezvény Balassagyarmaton és Salgótarjában.

Zárórendezvény Balassagyarmaton és Salgótarjában. 2022-1-HU01-KA121-VET-000057340

2023. szept. 28.


BV

Online vetélkedő (Szakember leszek) 2023

Online vetélkedő (Szakember leszek) 2023

„Szakember leszek IV.”- online pályaválasztási vetélkedő – 2023

2023. szept. 5.


Győri Andrea • KIM
 • IKK
 • Szakképzési hét
 • Egységes közadatkereső rendszer
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum

   3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.

  • Telefon: +3632310231

   E-mail: viktor800103@gmail.com

   OM azonosító: 203048

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001294/2015 | E/2020/000161


  2023Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum