Ugrás a fő tartalomra

3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.


+3632310231

Széchenyi 2020

Hírek


2023. júl. 5.
BV
 • NMSZC

Büfé helyiség bérbe vétele

A Nógrád Megyei Szakképzési Centrum pályázatot hirdet büfé helyiség bérbe vételére az alábbiakban részletezettek szerint:

Pályázati felhívás

A Nógrád Megyei Szakképzési Centrum pályázatot hirdet büfé helyiségek bérbe vételére az alábbiakban részletezettek szerint:

 • Nógrád Megyei SZC Szondi György Technikum és Szakképzó Iskola 2660 Balassagyarmat, Régimalom út 2.
 • Nógrád Megyei SZC Stromfeld Aurél Technikum 3 100 Salgótarján, Rákóczi út 60.
 • Nógrád Megyei SZC Táncsics Mihály Technikum 3100 Salgótarján, Május 1. út 58.
 • Nógrád Megyei SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképzó Iskola 3 100 Salgótarján, Zemlinszky Rezsó út 4.
 • Nógrád Megyei SZC Szent-Györgyi Albert Technikum 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 50.
 • Nógrád Megyei SZC Mikszáth Kálmán Technikum és Szakképzó Iskola 2660 Balassagyarmat, Hétvezér út 26.

Bérbe vehetők: szerződés megkötését követően

 1. A pályázat tárgya:

Nógrád Megyei Szakképzési Centrum fent nevezett tagintézményeiben az Országos Élelmiszer biztonsági irányítási rendszer szerinti tanúsításoknak megfeleló büfé kialakítása és a büfé helyiségének bérbeadása. A pályázat kiíró szándéka, hogy az iskolai büfé a 20/2012. EMMI rendelet 129. és 130. előírásaival összhangban egészséges termékeket kínáljon.

A Nógrád Megyei Szakképzési Centrum. az I. pontban meghatározott pályázati cél megvalósítása érdekében nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a tagintézmények fent megnevezett és cím alatt található büfé helyiségeinek bérbe adására.

A nyertes pályázónak kell a tagintézményekben található büfé helyiséget az élelmiszer forgalmazásra és tárolásra vonatkozó jogszabályi és szakhatósági előírások alapján kialakítania, illetve üzemeltetnie. Abban az esetben, ha a nyertes pályázó által kialakított büfé működéséhez a szakhatóságok utólag mégsem járulnak hozzá, illetve a működési engedélyt nem tudja a vállalkozó megszerezni, a büfé kialakításával felmerült költségeit saját maga viseli. E tárgyban polgári jogi igénnyel nem léphet fel a pályázat kiírójával szemben. A nyertes pályázó köteles figyelembe venni a tagintézmény-vezetó észrevételeit a büfé termékválasztékának kialakításánál.

A pályázóknak a következő szempontok szerint kell pályázataikat összeállítaniuk:

 • a pályázó szakmai múltja tervezett étel és itallap bemutatása (terméklista árajánlattal)
 • a pályázó által fizetendó nettó havi bérleti díjra tett megajánlás referenciák

A pályázó kínálati listájának a következő egészséges ételeket és italokat is tartalmazniuk kell:

 rostos gyümölcs-zöldséglevek, ásványvíz  különbözó töltelékkel készült teljes kiórlésú pékáruk  gyümölcsök, kompót/befótt, friss gyümölcs, tejdesszertek  sovány hússal, illetve húskészítménnyel készült szendvics, sok zöldséggel  puffasztott gabonaszelet, natúr olajos magvak

A pályázatok elbírálásainak értékelési szempontjai és súlyarányuk:

 • 40 pont: megajánlott bérleti díj (csökkenő rangsor szerint 5 ponttal csökken)
 • 20 pont: tagintézményi (jogelőd is) referencia
 • 20 pont: iskola (tagintézmény) támogatása
 • 10 pont: egyéb intézményi referencia
 • 5 pont: 1-3 év büfé, vagy vendéglátóipari igazolható szolgáltatási múlt
 • 5 pont: 3 év feletti büfé, vagy vendéglátóipari igazolható szolgáltatási múlt

Az azonos pontszámot elért pályázók rangsorát az ajánlott bérleti díj nagysága dönti el.

A pályázatkiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot/pályázatokat eredménytelenné nyilváníthatja, amennyiben a beérkezett pályázat/pályázatok szakmai tartalma nem felel meg a tulajdonos által kialakított feltételrendszernek, valamint a nyertes pályázó pontszáma az 50 pontot nem éri el.

A pályázatkiíró a pályázat eredményessége esetén a nyertessel 2026. június 15-i lejárati idóig köt szerződést a büfé üzemeltetésére.

A nyertes pályázónak havi bérleti díjat és közüzemi költséget kell fizetni a büfé helyiségének használatáért. Az elektromos áramot, a vízhasználati-és csatornadíjat alméró órák alapján, a fútési díjat a mindenkori légköbméter alapján. (Ha tagintézmény büfé helyiségében nincs alméró óra felszerelve, a rezsiköltség kalkuláció alapján történik).

A havi bérleti díjat és a közüzemi költséget a Nógrád Megyei Szakképzési Centrum számlaszámára kell befizetnie minden megkezdett hónap 05. napjáig. A pályázónak a bérleti díjat úgy kell meghatároznia, hogy az nem tartalmazza a büfé teljes közüzemi költségét. (Alap bérleti díj + rezsi díj)

Nyitva tartási idó tanítási napokon a tanév szorgalmi időszakában 7 órától 15 óráig. Ezen idó alatt folyamatosan nyitva kell tartani. Bérleti díj fizetésének kötelezettsége csak szeptember 1 -tól június 15-ig tartó időszakban (9,5 hónap) áll fenn.

A bérleti szerződés nem vonatkozik az iskolai rendezvényekre.

A pályázaton való részvétel ingyenes.

A pályázatot két eredeti példányban cégszerűen aláírva és lebélyegezve, zárt borítékban kell benyújtani.

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent: több tagintézmény büfé helyiségére benyújtott pályázat.

Az üzemeltetési tevékenységéhez az engedélyek, okiratok fénymásolatának csatolása szükséges.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. július 31. 10.00 óra

A pályázatra kérjük ráírni: „BÜFÉ PÁLYÁZAT”

A pályázat benyújtása:

Személyesen:

Nógrád Megyei Szakképzési Centrum titkárság 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.

Postai úton:

Nógrád Megyei Szakképzési Centrum 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.

Postai úton benyújtott pályázat esetén a benyújtási határidő a postára adás időpontjára vonatkozik.

A büféhelyiség megtekintésére a tagintézmény képviselője előzetes egyeztetés után lehetőséget biztosít, akitől további információ is kérhetó a helyszínen.

A pályázattal kapcsolatban információt adó személy: Laczkó Zoltán működtetési ügyintézó

Elérhetőség:

32/310-231

E-mail:

centrum@nmszc.hu

 1. A részvétel feltételei:
 2. A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
 • A pályázó nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát vagy egyéni vállalkozói igazolvány számát, elérhetőségét;
 • A havi bérleti díj mértékére vonatkozó ajánlatát;
 • Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat benyújtásától 30 napra a pályázó ún. ajánlati kötöttséget vállal;
 • Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó tudomásul veszi, hogy a bérleményt a tulajdonos hozzájárulása nélkül 3. személynek bérletbe nem adhatja, a bérleti jogot át nem ruházhatja, bérleti társ sem vonható be a jogviszonyba;
 • Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a bérleményt csak iskolai büfé céljára kívánja használni;
 • A HACCP kibóvített rendszerének való megfelelés;
 • A bérleti díjon felül vállalt egyéb kötelezettségek (büfé kialakítása, felszerelése); Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázónak nincs köztartozása A pályázó kiemelten fontos kötelezettsége a tevékenységéhez szükséges hatósági, szakhatósági és működési engedélyek beszerzése saját költségén.
 • Érvényességi feltételek:

Érvénytelen a pályázat, ha:

' nem a pályázati felhívásban meghatározott feltételek szerint nyújtották be,

 • ha nem tartalmazza az I. 4. pontban meghatározott adatokat, ha hiányos, ha a 6. pont szerinti értékelés során az 50 pontot nem érte el.
 1. Kizárási okok
 2. Kizárásra kerül az a pályázó, aki a pályázat elbírálását megelózó egy évben az NMSZC tagintézményeiben üzemeltetési szerződéssel rendelkezett és a bérleti, vagy/és a közüzemi díjak fizetésében 2 hónap, vagy attól több fizetési elmaradása volt.
 3. Kizárásra kerül az a pályázó, akiről az ellenőrzés során kiderül, hogy hamis nyilatkozatot tett.

A hiányosan benyújtott pályázat hiánypótlására nincs mód!

Eredményhirdetés: 2023. augusztus 4.

Megosztás

KAPCSOLÓDÓ HÍREK


Büfé helyiség bérbe vétel

Büfé helyiség bérbe vétel

A Nógrád Megyei Szakképzési Centrum pályázatot hirdet büfé helyiség bérbe vételére az alábbiakban részletezettek szerint:

2022. nov. 9.
BV
Nyári Tábor

Nyári Tábor

Pályaorientációs nyári tábor

2024. máj. 15.
GyA
Szakember leszek IV. online pályaválasztási vetélkedő

Szakember leszek IV. online pályaválasztási vetélkedő

Szakember leszek IV. online pályaválasztási vetélkedő eredményei

2024. jan. 22.
GYA


KIMIKK
Egységes közadatkereső rendszerSzakképzési hét
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum

   3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.

  • Telefon: +3632310231

   E-mail: centrum@nmszc.hu

   OM azonosító: 203048

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001294/2015 | E/2020/000161


  2024Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum